Klasszikus 20. század

2018. március 25-én Klasszikus 20. század címmel hirdette meg első bérletes hangversenyét a Budapesti Vándor Kórus. A koncert két célt tűzött ki maga elé: egyfelől azt, hogy megmutassa, mennyire csalfák a 20-21. századi zenét övező előítéletek, ami a darabok harmónia- és dallamvilágát illeti. Az elhangzott művekben a régi korok nemcsak megszokott, de várva várt, dédelgetett dallamfordulatai és konszonáns harmóniái köszöntek vissza – lásd Károlyi Pál Ave Mariáját, vagy Ola Gjeilo Ubi caritas című kompozícióit – némi pikáns „kortárs” fordulatokkal fűszerezve. Tradicionális ortodox hangzás tette feledhetetlenné a népszerű észt komponista, Arvo Pärt Bogorogyice Gyevo című Mária-himnuszát. Igazi, a reneszánsz elődökhöz méltó szövegfestéssel élt a néhány éve elhunyt Petrovics Emil a Játszik a szél című, Németh Tibor versére írt darabjában. És megszólalt Bárdos Lajos népdalciklusa, a Szól a doromb, valamint Kodály Zoltán klasszikus szabályok szerint megírt Szép könyörgése is, amely Balassi versének utolérhetetlen megzenésítése. És mindez a 20. század „termése”!

A másik fókuszba állított téma a 2015-ben elhalálozott Károlyi Pál munkássága volt. A már említett Ave Marián kívül a már jóval több kortárs jegyet magán viselő Ave maris stella és az orgonakíséretes Stabat Mater szerepelt a programban. (Mindhárom elhangzott kórusmű ősbemutató volt.) A klasszikus összhangzattant átlépő, nem konszonáns harmóniák és a töredezett, nehezebben intonálható dallamok mellett azért számos régizenei „kapaszkodó” is megbújik a kottasorokban. A Stabat Mater gregoriánt idéző bevezetője, a nyugvópontokon megszólaló tiszta dúrharmóniák, a főtéma (pl. az Ave maris stella szavak) dallamai, a Stabat Mater utolsó részének ländleres-valceres ütemei bőven adtak tájékozódási pontot azoknak is, akik nehezebben barátkoznak az modernkori zenével. A műsorban szerepelt Károlyi Pál Passacaglia című orgonaműve Endreffy Attila tolmácsolásában. A fellépő két énekkart, a Wesley Scholát és a Budapesti Vándor Kórust Németh Zsuzsanna Artisjus-díjas karnagy vezényelte.