Alapítvány

Online bankkártyás adományozás
(A NIOK Alapítvány támogatásával.)

A Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány 2006-ban jött létre Dr. Bach Iván Széchenyi Díjas egyetemi docens alapításával. Az alapítvány elsődleges célja a zenekultúra, a kórusművészet megismertetése, népszerűsítése, a Budapesti Vándor Kórus zenei, kórusművészeti tevékenységének támogatása, közösségének építése, hagyományainak ápolása, továbbá segítségnyújtás jótékonysági és karitatív rendezvények szervezése és azokon való közreműködés révén.

Az Alapítvány alapítója: Dr. Bach Iván

Az Alapítvány névadói: Vándor Sándor, Révész László

Az Alapítvány céljai:

,,Az alapítvány célja a zenekultúra, azon belül a kórusművészet széles körű megismertetése, népszerűsítése, hagyományának ápolása, magas színvonalú gyakorlásának, továbbfejlesztésének támogatása

Az alapítvány célja az alapítvány névadói, Vándor Sándor és Révész László karnagyok emlékének ápolása, példamutató életművük és munkásságuk kutatása, szellemi örökségük ápolása, folytatása.

Az alapítvány célul tűzi ki továbbá a Budapesti Vándor Kórus zenei, kórusművészeti tevékenységének támogatását.

Az alapítvány célja olyan közösség építése, amely tagjai egy meghatározott szakmai feladat mentén szerveződnek egymást segítő, támogató egységgé, így az a meghatározott szakmai célok elérésén kívül humán feladatokat is megoldani tudó baráti társaságot alkot.

Az alapítvány célja a kijelölt zenei-szakmai és emberi célok egyidejű megvalósítása olyan karitatív rendezvények révén, amelyek alkalmat adnak a zenei fejlődésre és megmutatkozásra, valamint a humán értékek nyilvános elismerésére.

Az alapítvány célja a karitatív hangversenyek révén olyan intézmények, társaságok megsegítése, amelyek az alapítvány által elismert értékek megvalósítására fordítják a támogatásként elnyert pénzt.

Az alapítvány célja segélykoncertekkel részt venni olyan megmozdulásokban, amelyek széles társadalmi réteget mozdítanak meg egy természeti katasztrófa vagy más, sokakat érintő megrázkódtatás hatására.

Az alapítvány célja általában a polgárokért való munkálkodás magasrendű zenei élmények szolgáltatásával, alkalmanként meghatározott célú támogatás nyújtása jótékonysági koncertek révén.

Az alapítvány célja kulturális örökségünk, szellemi értékeink védelme a kórusművek megismerése és megismertetése révén, különös tekintettel a rendkívül gazdag és sokszínű magyar énekkari irodalomra.

Az alapítvány célja, hogy elképzeléseinek megvalósítása érdekében együttműködjék minden olyan zenei, más művészeti vagy egyéb szervezettel, amelynek célkitűzései harmonizálnak az alapítvány célkitűzéseivel, a vele való együttműködés elősegíti munkáját, támogatja az itt megfogalmazottak elérésében.’’

(részlet az Alapító Okiratból)