Tevékenységek

Vándor Sándor és Révész László Díj

,,Az alapítvány évente egy alkalommal, egy fő számára Vándor Sándor és Révész László-díj elnevezéssel általa létrehozott díjat adományoz. A díj átadására minden év májusában, a Vándor Kórus megalakulásának évfordulójához kapcsolódva kerül sor, első alkalommal 2006-ban a Kórus megalakulásának 70. évfordulóján.

A díj a Budapesti Vándor Kórus érdekében végzett hosszú távú, kiemelkedő művészeti tevékenység elismeréseképpen kerül odaítélésre. A díjat az a magánszemély kaphatja meg, aki az alapítvány névadóinak kórus-művészeti tevékenysége kutatásával, a kórus-művészeti hagyományok ápolásával, a Budapesti Vándor Kórusban végzett kiváló énekesi, közösségépítő, szervezési munkájával, illetve a kórus-művészettel kapcsolatos tudományos, publikációs tevékenységével, vagy a kórus-művészet érdekében végzett egyéb kiemelkedő szolgálatával arra érdemessé vált.’’
(részlet az Alapító Okiratból)

2006. évi díjazott – Pelstein Klára

Közel 40 éven keresztül látta el a Budapesti Vándor Kórus Kórustitkári teendőit, segítve ezzel a kórus munkáját és előrejutását.

2007. évi díjazott – Arany Judit

Közel 50 évig volt a kórus aktív tagja, magas színvonalú szakmai munkája mellett pedig rengeteget tett a kórus közösségéért, amelyek közül kiemelendő állandó segítő szervezőkészsége a kórus fellépő ruháinak varratása terén.

2008. és 2009. évi díjazottak – Marossy Anna és Marossy Irén

Közel 50 éves kórustagságuk mellett, szólambizalmi tisztséget láttak el, valamint a kórus állandó támaszai voltak a rendezvények szervezésében.

2010. évi díjazott – Révész Elly

Több mint 50 évnyi éneklés mellett folyamatosan támogatta a kórus munkáját, mint vezetőségi tag, művészeti menedzser. oszlopos tagja volt a kórusnak és feleségként támasza a kórust több mint 50 éven keresztül vezető Laci bácsinak.

2011. évi díjazott – Kabdebó Ferenc

Több évtizednyi éneklés mellett folyamatosan támogatta a kórus munkáját, mint vezetőségi tag. Áldozatos munkájának köszönhetően rengeteg információ birtokába került a kórus saját múltjáról és alapítójáról Vándor Sándorról.

2012. évi díjazott – Marsiné Gábor Éva

Több évtizednyi kóruséneklés mellett folyamatosan támogatta a kórus munkáját a BMK-val való kapcsolattartás és az egyenruhák nyilvántartásával. A kórus állandó támasza volt a rendezvények szervezésében, a kórus anyagi és erkölcsi támogatása a mai napig nem szűnt meg.