Egyesület

A Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület olyan non-profit szervezet, melynek célja többek között a Budapesti Vándor Kórus támogatása, koncertjeinek szervezése, pályázatok készítése, és nem utolsósorban a régi és az új kórustagok összefogása. A kórus énekesei az Egyesület tagjai is. Az egyesületi tagság számos előnnyel jár, hiszen így nemcsak aktívan alakíthatjuk és támogathatjuk a Budapesti Vándor Kórus munkáját, hanem jogosultak lehetünk számos, csak a tagok számára hozzáférhető juttatásra is, a régebbi kórustagok pedig nem szakadnak el attól a közösségtől, melynek sok éven át szinte családtagjai voltak.

Az Egyesület vezetősége

  • Németh Zsuzsanna karnagy
  • Dr. Ozorák Zita elnök
  • Sallija Kalnina kórustitkár
  • Tóth Anna vezetőségi tag
  • Zámbó Anita vezetőségi tag

Az Egyesület működéséről, az egyesületi- illetve a kórustagság mibenlétéről az Alapszabályból tudhatunk meg többet. A hatályos Alapszabály itt olvasható.

2009. június 25-i taggyűlésen az Egyesület tagsága az Alapszabály módosítása mellett döntött. Célunk egy művészeti-közművelődési szempontból pontosabb, a kórusmunkát jobban támogató alapszabály kialakítása volt. Az új Alapszabályt a bíróság 2010. augusztusában elfogadta, végleges szövege honlapunkon megtalálható.

A Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület szívesen fogadja a kórusművészet támogatóitól az 1%-os felajánlásokat. Az ezzel kapcsolatos információk itt olvashatók.

Az egyesület alapadatai:
Székhely: 1077 Budapest, Rejtő Jenő u. 6. 2/1.
Számlaszám: 11712004-20243074 OTP
Adószám: 18228373-1-42