Hírek

Koszorúzás

2018. február 3.

Kedves Barátok, jelenlegi és volt kórustagok!

Szeretettel köszöntök mindenkit itt, Révész László karnagy úr emléktáblájánál. Február 6-án lenne Laci 90 éves és nehezen hihető, hogy már 15 éve nincs közöttünk. Ilyenkor mindig nagy a kísértés, hogy az ember belemerüljön az életmű ismertetésébe, méltatásába, igyekszem azonban most felhagyni ezzel a hagyománnyal. Részben azért, mert mi, akik itt vagyunk, pontosan tudjuk, miért jövünk ide minden évben, mit jelentett számunkra Laci személyisége, muzikalitása, elhivatottsága, az a professzionizmus, ahogy kiállt egy énekkar elé – legyen az hivatásos vagy amatőr –, ahogy közvetíteni tudta mondanivalóját az előadott darabról. És tudjuk azt is, milyen fantasztikus hangulatot tudott teremteni, amikor annak volt itt az ideje: utazáskor, kötetlen összejöveteleken, baráti beszélgetések alkalmával.
Szokás ilyenkor fogadkozni, hogy mindezt nem felejtjük el és igyekszünk megőrizni a hagyományokat. Úgy gondolom, nincs szükség fogadalmakra: most is itt állunk, együtt aktív és nem aktív, új és régi kórustagok. Őrizzük szellemiségét, amelynek értelmében nemcsak a napi kórusmunkával foglalkozunk, de aktívan részt veszünk a hazai kórusmozgalomban, sőt, kiadványainkkal, rendezvényeinkkel komoly befolyást is gyakorolunk rá. Rendszeres kapcsolatban állunk kortárs zeneszerzőkkel, lehetőségeink szerint magunk is inspiráljuk új művek létrejöttét. Repertoárunkon számos olyan mű található, amelyet ő tanított meg először annak idején, miközben folyamatosan bővítjük az előadható darabok körét. Hosszú évek óta a legmagasabb minősítés birtokában veszünk részt a kóruséletben. Elsődlegesnek tartjuk a magas szakmai színvonal biztosítását, mert annak hiányában bizony gyorsan szétesik az éneklők közössége.
Drága Laci, remélem, hogy meg lennél elégedve mindazzal, amit nyújtani tudunk. Vagy ha elégedett nem is lennél, mert ahhoz nem sokat, hanem rengeteget kell letenni az asztalra, de legalább azt mondanád, hogy jó úton haladunk. Mi hisszük, hogy igen.
Végül felkérem Kelecsényi Lászlót, hogy helyezze el a koszrút az emléktáblán, majd Németh Zsuzsannát, aki 1999 óta a kórus művészeti vezetője, hogy vezényelje el Gárdonyi Zsolt népdalfeldolgozását, az Erdő, erdőt.

Tóth Anna

Karácsonyi hangverseny

2017. december 27.

 

   Énekkarunk december 16-án délután tartotta idei karácsony előtti koncertjét „Adventi énekek” címmel a Nádor Teremben, szép számú közönség előtt.

   Kórustagjaink közül ketten mint tanárok is bemutatkoztak; Bangó Viktória és Sass Boldizsár saját iskolai kórusukat is elhozták. Az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola nagy létszámú kórusa lelkes átéléssel, fegyelmezetten, szép és erőteljes hangzással énekelte műsorszámait, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium énekegyüttese bravúros műveket adott elő. A Budapesti Vándor Kórus előadásában is egyrészt a karácsony várását megszólaltató alkotások hangzottak el, másrészt Kodály Zoltánra emlékeztünk születésének 135. évfordulóján. A zárószámot együtt énekeltük; pánsípon közreműködött Mihály Gyula, zongorán kísért Hajnal Éva, basszus, ill. szoprán szólamunk idén érkezett új tagjai. Orgonán Endreffy Attila kísért bennünket.

   A Budapesti Vándor Kórust ezúttal is Németh Zsuzsanna vezette, zenetörténeti kitekintést most is a műsort vezető Tóth Anna mellékelt a szerzőkről és a sorra kerülő művekről.

  

 

Karvezetői kurzusunk záróhangversenye

2017. november 13.

A Budapesti Vándor Kórus idén a hetedik alkalommal rendezte meg karvezetői kurzusát.

   A rendezvénysorozatot lezáró koncertet november 12-én, vasárnap délután a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében tartottuk. A közönség soraiban a vendéglátó intézmény igazgatója is helyet foglalt, és számos korábbi énekes társunk.

   A műsor vázát a kórusirodalom története adta a reneszánsztól a XX. század végéig, a tudnivalókat és érdekességeket a konferáló Tóth Anna zenetörténész információkban gazdag kísérő szövege világította meg.

   A műsorszámokat megszületésük időrendjében énekeltük, egy-egy fiatal karnagy vezetésével:

            Tallis: If ye love me                                      Sass Boldizsár

            Victoria: O Magnum Mysterium                   Kovács Balázs

            Mendelssohn: Am Neujahrstage                   Kiss Liliána

            Mendelssohn: Denn  er hat seinen Engeln    Sidamonidze Natia (Grúziából)

            Brahms: Letztes Glück                                  Juhász János

            Bruckner: Ave Maria                                     Müller Christiane (Ausztriából)

            Kodály: Adventi ének                                    Herboly Bendegúz

            Kodály: Sík Sándor Te deuma                      Bangó Viktória

            Kocsár Miklós: Könyörgés Tavasszal           Vásárhelyi Dalma

   A kurzus szakmai irányítója volt Mindszenty Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy, az ELTE Zenei Tanszékének docense, a KÓTA elnöke és kórusunk Artisjus-díjas karvezetője, Németh Zsuzsanna.

   A program összesen négy énekkari próbáján a jelentkezők a gyakorlatban alkalmazhatták és fejleszthették a karnagyi tevékenyég elemeit: vezethették a beéneklést, és alakíthatták a repertoárunkból kiválasztott kórusművek előadásmódját. Nekünk, énekeseknek az újszerű gyakorlatok jelenthettek élményt, és a már sokszor énekelt művek egészének vagy egy-egy mozzanatának másféle értelmezése, megszólaltatása.

Bajnokok Rigája

2017. augusztus 7.

Őszinte leszek: jóllehet negyedik évtizede vagyok részese a kóruséletnek (amatőr kórustagként és zenei szakíróként), emellett pontosan tudom, mire képesek az észak-európai, a balti, a szláv kórusok, mégis kicsit megrendülten találtam magam a Budapesti Vándor Kórussal a 3. Európai Kórusjátékok olimpiai léptékű rendezvényeinek közepén Rigában. Egy teljesen hagyományos, a szó minden értelmében amatőr (már-már csak mutatóban létező) vegyes karral neveztünk olyan kórusok közé – ráadásul nem is alap-, azaz az Open, hanem a bajnoki, azaz a Champion kategóriába –, amelyek átlagéletkora a hivatalos tájékoztató szerint 27 év volt, a tagság hallhatóan rendszeres egyéni hangképzésben részesül és teljesen nyilvánvalóan nem heti 2×2 órát próbál (hanem ennél jóval többet). És ezen a ponton kap hangsúlyt az amatőr szó. Hiszen az igaz, hogy a Rigába érkezett 5 földrész 34 országának 155 kórusa egyike sem profi a szó egzisztenciális értelmében, ám nem is amatőr, ami a tagság összetételét, tradícióit, a kórusénekléshez való viszonyát illeti.

Szerencsére csak a verseny után támadt az az érzésünk, hogy „ufók” vagyunk ebben az illusztris társaságban. Nagyon jó felkészülés, kiemelkedő színvonalú versenyzés eredményeképpen mind a vegyeskari, mind az a capella folklór kategóriában ezüstérmet (ezüst diplomát) érdemeltünk ki. A pontozás teljesen korrekt és nyílt volt és az is kiderült belőle, hogy a legtöbb (majdnem aranyat érő) pontot az osztrák és a finn zsűritagtól kaptuk. A közép-európai Ausztriában és a Kodály-hagyományokat sok magyar szakember révén intenzíven ápoló Finnországban többet mondhat akár a műsorunkra tűzött Kodály-mű (Sík Sándor Te Deuma), vagy Kocsár Miklós gyönyörű darabja Kányádi Sándor versére, a Könyörgés tavasszal – nem is szólva Kodály fantasztikus népdalrapszódiájáról, a Mátrai képekről. S az érem másik oldala? A legkevésbé a svéd, illetve a folklórban pontozó lett szakembert sikerült meggyőzni arról, hogy mennyire vagyunk jók – de hát ez éppen az adott országok már említett, a miénktől eltérő ízléséből, értékrendjéből fakad.

Fantasztikus napokat éltünk át Rigában. A versenyt megelőzően adott „barátság”-koncerten az Egils Lipšāns által vezényelt, rigai Latvias Izdevniecibu Jauktais Koris-szal a város legpatinásább templomában, a Szent Péter bazilikában telt ház fogadott minket. Remekül szervezett programok voltak, káprázatos díjkiosztó, ahol minden egyes átadott éremnél, oklevélnél külön fotót készítettek a karnagyokról, színpompás volt a nemzetek felvonulása Riga (akkor éppen) napsütötte utcáin. Mindenki, mindig, mindenütt énekelt, a rigaiak álltak az út szélén és mindenkihez volt egy kedves szavuk (angolul vagy oroszul). Minket azzal állított meg egy hölgy, hogy szeretem magukat, fantasztikus a kultúrájuk. Az Interkultur nagyszabású seregszemléje életre szóló élmény volt, amit egy John Rutter-kurzus koronázott meg számunkra a hazautazás napján. És mindez nagy tanulsággal is szolgált: van annyi munka, van olyan felkészültség és koncentráció, amely a klasszikus értelemben vett amatőr együtteseknek is helyet biztosíthat a legjobbak, a legnagyobbak Parnasszusában. Köszönet érte a kórus karnagyának, Németh Zsuzsannának.

 

Tóth Anna

Félúton Rigába

2017. június 29.

A Budapesti Vándor Kórus június 22-én a Nádor teremben mutatta be a III. Európai Kórusjátékokra összeállított versenyműsorait, „Úton Rigába” címmel. A hallgatóságban régi, ill. mai, de a versenyre nem utazó kedves kórustársaink, hozzátartozók és érdeklődők foglaltak helyet.

   A jelentős rendezvényen a vegyes kari, valamint a folklór kategóriában mérettetjük majd meg magunkat. Egy versenyen kívüli kórustalálkozón is szerepelni fogunk, az ott szereplő művek közül a próbahangverseny közönségének egy „Neba maize patte naca” című és kezdetű hangulatos lett népdalt mutattunk be. Kiemelkedett még az előadásból Karai József Vidám nótája, mert nyolc tag a női szólamainkból néptánccal színesítette az éneklést.

   A verseny Lettország fővárosában, Rigában lesz július 16—20. között.

Reformáció 500

2017. március 27.

A Budapesti Vándor Kórus március 25-én, szombaton délután ünnepi koncertet rendezett a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében.

   A műsorban Caspar Othmayr, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel és Kodály Zoltán művei szólaltak meg.

   Vendégszereplők voltak a Fischer Annie Zeneiskola növendékei. Zongorán kísér és szólót játszott Hegyi Dániel. Kórusunkat ezúttal is Németh Zsuzsanna vezényelte. A műsorvezető Tóth Anna a felkonferálások előtt az ének-zene és a hitélet kapcsolatát, annak kultúrtörténeti változásait is felvázolta.

   A helyszín, a gimnázium díszterme lehetőséget nyújtott arra is, hogy egyes műsorszámokat osztott kórussal, a színpad mellett a karzat igénybe vételével adjuk elő.

   A hallgatóságban számos régi kórustagunk és azok hozzátartozói is megjelentek, és megtisztelte a hangversenyt jelenlétével a gimnázium igazgatóhelyettese is.

A Budapesti Vándor Kórus 2016-os beszámolója

2017. január 2.

 

2016

 Összes próba: 67 rendes próba és 15 rendhagyó próba (kórustábor, zenekaros próbák, karvezetési kurzus, „Addio 2016” c. szilveszteri hangverseny előtt)

 

 FELLÉPÉSEK  

 • JANUÁR 1-én, Mága Zoltán Újévi koncertjén (Papp László Sportaréna Budapest, Stefánia út 2, 1143)

Műsor: Himnusz, Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjéből a Hajmási Péter, Hajmási Pál c. betétdal refrénje, Verdi La Traviata c. operájából a Brindisi (Pezsgőária) kórusrészletei.

 

 • MÁRCIUS  7-én, a Mátyás-templomban (Budapest 1014, Szentháromság tér 2)

                               Műsor: Kodály Zoltán ‘Pange lingua’, ‘Magyar mise’

  

 • ÁPRILIS 9-én, szombaton, 16:00 órakor „A dal hatalma” hangverseny – 1. bérletes koncert

Helyszín: Nádor Terem, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Műsor: Cser Ádám ‘Lux Aterna’, Sugár Miklós ‘Missa semplice. Kyrie’ , Sugár Miklós ‘Gloria’, Anthony Chudeau ‘Ave Maria’, Vajda János ‘Ave verum corpus’, Tillai Aurél ’Lauda Sion’, Sári József ’Alleluia’

A kórus fennállása 80 éves évfordulója alkalmából dr. Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA elnöke kedves szavakkal méltatta a kórus tevékenységét, és oklevelet is átadott.

 

 • MÁJUS 28-án Hősök napi megemlékezésen a Rózsák terén, a Törley-szobornál

 

 • JÚNIUS 11-én, szombaton, 19:30 órakor „Bigband-mise” c. hangverseny – 2. bérletes koncert (Buchenberg: Missa ad maiorem Dei gloriam ) a Szent Erzsébet templomban (1074 Budapest, Rózsák tere 8)

 

 • NOVEMBER 13-án, vasárnap, Vándor Műhely karvezetés kurzus záró hangversenye a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban, Budapest, Városligeti fasor 17-21,

 

MŰSOR: Bárdos: Széles a Duna, Szól a doromb, Gárdonyi Zsolt: Erdő, erdő, Karai: Vidám nóta, Kodály: Sík Sándor Te Deuma, Mendelssohn: Újévi köszöntő, Myškinis, Vitautas: Gloriosa dicta sunt, Orbán György: Ave Maria, Nunc dimittis, Pachelbel: Singet dem Herrn ein neues Lied, Tillai Aurél: Lauda Sion, Victoria: O magnum mysterium

 

 • DECEMBER 30-án, pénteken „Addio 2016” c. szilveszteri hangverseny – 3. bérletes   hangverseny (Helyszín: Nádor Terem, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)

 

MŰSOR: Gárdonyi: Erdő, erdő, Karai: Vidám nóta, Lett népdal: Neba maize pate nāca, Larionov: Kalinka, Skót népdal, Bizet: Habanera, Smetana: Eladott menyasszony, Verdi: Brindisi, Mendelssohn: Am Neujahrstage

 

EGYEBEK

 • Rajzverseny kihirdetése középiskolások számára. A győztes rajza a Vándor-Révész kórusversenyen a karnagyi diplomára került.

 

 • Húsvét alkalmából jótékonysági vásár a kórusban.

 

 • Az április 9-ei koncert a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány Kórusművek profi amatőröknek című kottagyűjtemény kiadványának hangzó bemutatója volt.

 

 • MÁJUS 19-22-ig IV. Budapesti Vándor-Révész Fesztivál és II. Nemzetközi Kórusverseny megrendezése.

 

 • MÁJUS 28-án KOSZORÚZÁS Vándor Sándor sírjánál a Kerepesi úti temetőben.

 

 • JÚNIUS 16-én Taggyűlés és évadzáró

 

 • Felköszöntöttük kórustársainkat. Lóderer Ibolya 80. születésnapját, Péterfai Jánosné Györgyi 70. születésnapját ünnepelte.

 

 • SZEPTEMBER 9-11 KÓRUSTÁBOR a ceglédi Diáktáborban, 2700 Cegléd, Fürdő út 1

 

 • Jelentkeztünk a „3rd European Choir Games and Grand Prix of Nations in Riga, Latvia” c. kórusjátékokra, ami 2017. július 16-23-ig Lettországban, Rigában lesz.

 

 • NOVEMBER 10-13-ig Vándor Műhely karvezetés kurzus megrendezése.

 

 • Karácsonyi vásár a kórusban, amelynek a bevétele a közösségi kasszába folyik.

 

 • Elkészült a Kórusnaptár 2017 Zámbó Anita szerkesztésében, amelynek a bevétele szintén a közösségi kasszába kerül.
 • 2016-ban a Budapesti Vándor Kórus két tagja is ünnepelte a kórustagságának évfordulóját: Juhász Zoltán (25) és Lóderer Ibolya (65). Ezen az évforduló alkalmából KÓTA által kiállított emléklapot kaptak.
 • DECEMBER 19-én kóruskarácsony

 

ÚJ DARABOK:

Smetana: Eladott menyasszony

Larionov: Kalinka

Bizet: Habanera

Mendelssohn: Am Neujahrstage

Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln

Gárdonyi Zsolt: Erdő, erdő…

Kodály Zoltán ‘Magyar mise’

Skót népdal

 

ISMÉTLŐ DARABOK:

Anthony Chudeau ‘Ave Maria’,

Bárdos: Széles a Duna,

Bárdos: Szól a doromb,

Bizet: Habanera,

Buchenberg – Missa ad maiorem Dei gloriam,

Cser Ádám ‘Lux Aterna’,

Gárdonyi Zsolt: Erdő, erdő,

Karai: Vidám nóta,

Kocsár: Könyörgés tavasszal,

Kodály: Sík Sándor Te Deuma,

Kodály Zoltán ‘Pange lingua’

Lett népdal: Neba maize pate nāca

Myškinis, Vitautas: Gloriosa dicta sunt

Orbán György: Nunc dimittis,

Orbán: Ave Maria,

Pachelbel: Singet dem Herrn ein neues Lied,

Sári József ’Alleluia’

Sugár Miklós ‘Missa semplice, Kyrie’

Sugár Miklós ‘Gloria’,

Tillai Aurél: Lauda Sion,

Vajda János ‘Ave verum corpus’,

Verdi: Brindisi

Victoria: O magnum mysterium

 

A beszámolót készítette Kalnina Sallija kórustitkár

Addio 2016!

2016. december 31.

A Budapesti Vándor Kórus december 30-án délután tartotta óévbúcsúztató vidám koncertjét a Nádor Teremben. A szép számú közönség soraiban ezúttal is helyet foglalt több régi kórustársunk, sőt volt kitűnő karnagyaink egyes családtagjai, leszármazottjai is.

A műsort a népek, kultúrák kapcsolata foglalta egybe. Orosz, angol, lett, francia, cseh, német, olasz nyelven énekeltük el (és alkalmasint persze magyarul) a következő műveket:

Gárdonyi Zsolt: Erdő, erdő…
Karai József: Vidám nóta
Mence: Neba maize pate nāca
Larionov: Kalinka
Népdal dallamára Burns versével: Auld Lang Syne
Bizet—Kroll: Habanera (a Carmenből)
Smetana: Prodaná nevěsta (az Eladott menyasszonyból)
Verdi: Brindisi (a Traviataból)
Mendelssohn: Am Neujahrstage

Szólóénekesként közreműködött Breinich Beáta és Honinger László, akik egy-egy saját számmal is adtak új színeket a műsornak: Edit Piaf: La vie En Rose, ill. Johann Strauss: A denevér c. operettjének egy részletével. Zongorán Pál Anikó kísért, a kórust Németh Zsuzsanna vezette.
A koncertről hangfelvétel született, melynek anyagából készül legújabb CD-lemezünk.
A műsorvezető Tóth Anna a felvezető szövegeket mindig az adott nyelven elhangzó köszöntővel zárta:

„Boldog új évet!”

A budapesti Vándor műhely záró hangversenye

2016. november 14.

November 13-án, vasárnap délután a Fasori Evangélikus Gimnázium színháztermében ért véget a Budapesti Vándor Kórus 2016. évi, négynapos karvezetői kurzusa.

A műsorszámokat a következő vendégeink, ill. elénk kiálló saját kórustagjaink vezényelték:

Bangó Viktória —  Karai József: Vidám nóta

Hegyi Dániel — Pachelbel: Singet dem Herrn ein neues Lied

Juhász János — Bárdos Lajos: Szól a doromb

Kiss Liliána — Victoria: O Magnum Mysterium

Alice Lapasin Zorzit (Olaszország) — Orbán György: Ave Maria

és Nunc dimittis

Sass Boldizsár — Gárdonyi Zsolt: Erdő, erdő…

Sassné dr. Berényi Eszter — Mendelssohn: Am Neujahrstage

Szűcs Dániel — Kocsár Miklós: Könyörgés tavasszal, 1957

és Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma

Vásárhelyi Dalma — Miškinis: Gloriosa dicta sunt

és Bárdos Lajos: Széles a Duna

kurzus-2016

A műhelymunkát az összesen 4 próbán és a főpróbán Németh Zsuzsanna karnagyunk irányította, valamint dr. Kabdebó Sándor, aki fiatalon már dolgozott a kórusunkkal. A műsort ezúttal is Tóth Anna vezette, a művészi élmények megszületését elősegítő információkkal.

A koncerten a Vándor Sándor és Révész László alapítványi díjat Sassné dr. Berényi Eszter ezúttal Méhész Ottónak nyújtotta át, a Vándor-kórustollat pedig Németh Zsuzsanna Vass Istvánnak.

Legvégül a jelenlévők fogadáson vehettek részt.

Évadzáró big band mise a Rózsák terén

2016. június 20.

Kórusunk június 11-én, szombaton este az Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia-templomban tartotta a nyári szünet előtti utolsó hangversenyét. A kortárs zeneszerző WOLFRAM BUCHENBERG Missa ad maiorem Dei gloriam című kompozícióját hallhatta a mintegy 200 fős közönség.
A művel a múlt nyáron ismerkedhettünk meg, amikor is a pécsi „Europa Cantat” fesztiválon csaknem valamennyi énekesünk részt vett. Az ottani sikert szándékozta a kórus vezetősége most megismételni — sikerrel.
A koncert kezdetén Tóth Anna ismertette a művet a közönséggel. A Budapesti Vándor Kó-rushoz két másik énekkar is társult: a Budaörsi Pro Musica Kórus Tóth Csaba vezetésével, va-lamint a Telki Nőikar, karnagya Szíjártó Tímea. A stílust a Coda Nostra Big Band alapozta meg (vezetője Hajdú István); a szólót Fülep Máté énekelte. Vezényelt Németh Zsuzsanna, ARTISJUS-díjas karnagyunk.